Archive

És natural que el nostre fill respongui davant l’arribada d’un germà: fins ara era el més petit de la casa i estava acostumat a acaparar tota l’atenció. L’arribada d’un nou membre de la família, ja des de l’etapa de l’embaràs, pot ser viscuda pel nostre...

Com es regula i en què consisteix el permís per l’alletament? Els permisos per lactància depenen dels convenis i estatuts dels treballadors vigents. Actualment l’Estatut dels treballadors estableix que la concreció de l’horari i període per gaudir del permís de lactància correspon a la mateixa treballadora...