Archive

És recomanable parlar del naixement del germà amb temps, amb anticipació -preferentment a partir del segon trimestre- però sense avançar esdeveniments: en aquests moments encara falta molt temps per l’arribada del germà, però la percepció del nostre fill pot ser d’immediatesa. Per exemple, evitarem dir-li...

Com es regula i en què consisteix el permís per l’alletament? Els permisos per lactància depenen dels convenis i estatuts dels treballadors vigents. Actualment l’Estatut dels treballadors estableix que la concreció de l’horari i període per gaudir del permís de lactància correspon a la mateixa treballadora...

El naixement d'un nou membre de la família no és només un canvi important per als futurs pares, sinó també per a tota la família: quan ja es tenen fills, l'arribada d'un nou infant suposarà també un canvi important per al futur germà o germana....