Archive

És natural que el nostre fill respongui davant l’arribada d’un germà: fins ara era el més petit de la casa i estava acostumat a acaparar tota l’atenció. L’arribada d’un nou membre de la família, ja des de l’etapa de l’embaràs, pot ser viscuda pel nostre...

Com es regula i en què consisteix el permís per l’alletament? Els permisos per lactància depenen dels convenis i estatuts dels treballadors vigents. Actualment l’Estatut dels treballadors estableix que la concreció de l’horari i període per gaudir del permís de lactància correspon a la mateixa treballadora...

El naixement d'un nou membre de la família no és només un canvi important per als futurs pares, sinó també per a tota la família: quan ja es tenen fills, l'arribada d'un nou infant suposarà també un canvi important per al futur germà o germana....

Cada família tenim situacions familiars, laborals, etc. diferents que haurem de tenir en compte en el moment de tornar a la feina, fer altres activitats i compaginar la cura del nostre nadó. En general, la cura dels nens pot quedar a càrrec dels avis o...