Archive

És natural que el nostre fill respongui davant l’arribada d’un germà: fins ara era el més petit de la casa i estava acostumat a acaparar tota l’atenció. L’arribada d’un nou membre de la família, ja des de l’etapa de l’embaràs, pot ser viscuda pel nostre...