Al·lèrgies alimentàries en nens

Són diversos els aliments que poden produir una reacció al·lèrgica però, en la majoria dels casos, són la llet, els ous i el peix els principals responsables d’al·lèrgies alimentàries dels nens d’entre un i tres anys.

Aquests aliments, composats per un tipus de proteïna que provoca al·lèrgia, són els que, habitualment, més consumeixen els petits. A banda de la llet, els ous i el peix, que són els més comuns, hi ha altres al·lèrgies alimentàries derivades del consum de fruita seca –nous, cacauets, avellanes, ametlles, etc.-, fruita o marisc.

Les al·lèrgies alimentàries poden aparèixer a qualsevol edat, tot i que acostumen a ser més freqüents durant els primers anys de vida, manifestant-se sobretot a mesura que es van incorporant aliments nous en la dieta de la criatura.

En alguns casos, les al·lèrgies alimentàries desapareixen amb el pas dels anys: és freqüent que entre els tres i cinc anys, alguns infants deixin de presentar símptomes davant determinats aliments que fins ara els provocaven reaccions al·lèrgiques.

Val a dir que, en el cas de la llet i els ous, malgrat són les al·lèrgies més habituals, també són les que remeten amb més freqüència en els primers anys de vida: el metabolisme de l’infant canvia i és possible que desenvolupi una tolerància cap a aquests aliments.

En aquest cas, la introducció dels aliments que abans no se’ls posaven bé caldrà fer-la amb cura i seguint les indicacions de l’especialista. Per això, és important recordar que caldrà mantenir l’abstinència sempre i quan el metge no ens digui el contrari.

Al voltant dels cinc anys però, si l’al·lèrgia alimentària no s’ha superat, serà difícil que pugui remetre.

Per norma general, les al·lèrgies alimentàries es mantenen, així que es recomana prevenir i posar atenció a les diverses reaccions i simptomatologies que pugui presentar l’infant. D’aquesta manera, l’ajudarem a guanyar qualitat de vida i a evitar riscos.

Si sospitem que el nostre fill pot tenir una al·lèrgia alimentària però encara no l’hem portat al metge o bé estem pendents d’alguna prova o dels resultats, a banda d’evitar que l’infant entri en contacte o mengi l’aliment que creiem que li provoca al·lèrgia, caldrà prendre altres mesures de prevenció. Per exemple, informar a les persones de l’entorn de l’infant (avis, educadors, etc.) dels aliments que pensem que li poden provocar alguna reacció al·lèrgica.

Category
1-3 anys, 3-5 anys, Alimentació i nutrició, Alimentació i Nutrició, cura i seguretat, Salut d'un a tres anys