Casa nostra: Com ha de ser una llar on hi conviuen infants?

Les condicions de la llar influeixen en la salut de les persones que hi viuen, especialment dels infants. Comptar amb un entorn amb elements que afavoreixin la salut i el benestar de les persones que hi viuen ens ajudarà a oferir un entorn saludable als nostres fills. Així mateix, la presència d’un infant a casa també ens obligarà a adequar alguns espais i a prendre certes mesures de prevenció per oferir també un entorn segur als petits.

Concebre casa nostra no només com un entorn físic sinó també com un entorn social, tenint en compte la família i la comunitat que l’envolta, ens ajudarà a repensar la nostra llar per millorar-la com a entorn adequat per als més petits.

Quins elements ens poden ajudar a aconseguir una llar segura i saludable?

L’entorn físic

Hogar, casa, seguridad, salud, bienestar, temperatura, ruido, contaminación, polución, prevención, accidentes, peligro, vivienda, higiene, rutinas, hábitos, ambiente familiar, comunidad

La llar és un espai físic on passem molt temps. És important, doncs, parar atenció a diversos aspectes per garantir que aquest espai sigui confortable:

 

  • La temperatura. A casa, cal evitar passar fred o calor. La temperatura òptima sol estar al voltant dels 20ºC. L’adopció d’algunes mesures, com ventilar la casa per ajudar a mantenir l’aire fresc o repassar finestres i portes per evitar possibles fuites de calor, ens pot ajudar a mantenir la llar en unes condicions climàtiques adequades.
  • La contaminació acústica. Tot i que no és necessari una llar estrictament silenciosa sí que és important evitar la presència excessiva de sorolls, ja que poden afectar el son de la criatura, la seva conducta, la seva capacitat d’atenció… Per afavorir aquest entorn silenciós i tranquil, podem tancar les finestres, sobretot en moments de descans, intentar cuidar el to de veu que adoptem quan parlem, i moderar el volum del televisor o d’altres sorolls dins de la llar. Això no vol dir, però, que el nostre fill hagi d’estar en un entorn totalment silenciós. Aquest s’ha d’acostumar a la remor de la quotidianitat, fins i tot en moments de son –com ara durant els descansos que faci en hores diürnes–.
  • La contaminació ambiental. La pol·lució –olors, pols, aire contaminat, etc.– és un dels elements que afecten la salut de les persones que s’hi troben exposades. Una bona ventilació de la llar i evitar la presència d’humitat, de pols, de fums… ens ajudarà a cuidar tant la llar com les persones que hi viuen.

Mesures i eines per prevenir

Prendre mesures de prevenció a la llar ens ajudarà a evitar possibles accidents.

Els riscos que es presenten a casa poden variar en funció de l’edat de les persones que hi viuen. Caldrà, doncs, adoptar les mesures de prevenció adequades en funció de l’edat de cada criatura.

A partir de l’any de vida i fins al voltant dels tres anys és quan convé ser més curosos amb els elements de seguretat de la llar, ja que és l’etapa en què l’infant comença a moure’s, desitja investigar el seu entorn i aprèn interactuant amb aquest i descobrint per ell mateix. Tancar els armaris que continguin productes tòxics, o instal·lar barreres de seguretat a les escales, protectors de cantoneres i d’endolls, etc., són algunes mesures que podem adoptar. Hem de tenir en compte que, de mica en mica l’infant anirà guanyant en autonomia i anirà prenent consciència dels riscos. Llavors caldrà ajustar les mesures de prevenció a la nova realitat. Per exemple, quan observem que l’infant camina amb seguretat i sense donar-se cops, podem valorar si ja podem retirar les cantoneres.

D’altra banda, imaginar que som el nostre fill, situar-nos a la seva alçada i voltar per casa adoptant el seu punt de vista ens ajudarà a detectar possibles perills: estovalles que pugui estirar provocant que alguna cosa li caigui a sobre, productes tòxics o objectes tallants als calaixos que estiguin al seu abast, algun moble situat massa a prop d’una finestra on es pugui enfilar, bosses de plàstic que pugui agafar…

A banda de la instal·lació de dispositius de seguretat i prevenció, també serà molt important educar els infants per tal que ells mateixos puguin identificar i prevenir els riscos que es puguin trobar. Els adults els haurem de mostrar on es troba el perill i actuar donant l’exemple.

La higiene i les tasques de la llar

És important que les persones que viuen a la llar la cuidin i la mantinguin neta i ordenada.

Les criatures imitaran el que fan els adults, que es converteixen en el model a seguir: si nosaltres mantenim uns hàbits d’higiene adequats a la llar, ajudarem a transmetre aquests valors als nostres fills.

Entre u i tres anys, als infants els comença a agradar participar en les tasques de la llar que fan les persones adultes. És important, doncs, poder involucrar la criatura en aquestes tasques, establint hàbits des de ben petits. Ensenyar-li a recollir el seu plat quan acabi de dinar, a recollir les joguines quan acabi de jugar, a mantenir una habitació endreçada, ensenyar-lo a reciclar…, sempre adequant-nos al seu desenvolupament i ritme d’aprenentatge, ens permetrà començar a familiaritzar-los amb les tasques domèstiques.

Així mateix, establir normes i límits, determinar responsabilitats i funcions per a cada membre de la família, també ajudarà a què la criatura, de mica en mica, vagi sent més autònoma i s’interessi tant per les coses del seu voltant com per incorporar-se a les activitats que fan les persones adultes.

Els premis i les felicitacions davant uns bons hàbits els animaran a continuar-los fent.

L’ambient familiar a la llar

A més de cobrir les necessitats físiques de la criatura –alimentació, descans, higiene, etc.– una llar segura i saludable és aquella que propicia un bon ambient familiar. L’ambient familiar a la llar fa referència a les relacions d’afecte que s’estableixen de manera quotidiana entre els diversos membres de la família. Per oferir una llar en harmonia a l’infant és important compartir activitats amb ell i ser capaços d’expressar-li amor i afecte, bé sigui a través del contacte físic amb carícies i petons, o verbalment, fent-li palès que l’estimem. El diàleg i la comunicació seran importants per aconseguir un entorn relaxat i agradable a casa, evitant tensions i conflictes.

La comunitat

Al costat de l’estat de casa nostra i de l’ambient familiar, hem de tenir en compte també que la llar no és una estructura aïllada, sinó que forma part d’un entorn, d’un poble, d’una comunitat… Conèixer les persones del nostre entorn i les activitats que s’hi realitzen, relacionar-nos i participar-hi amb els menuts permetrà a la criatura viure noves experiències, facilitant-li així la seva adaptació a l’entorn social.

Category
1-3 anys, cura i seguretat, Salut d'un a tres anys