Com triar l’escola?

Triar l’escola on portarem el nostre fill no acostuma a ser una tasca fàcil pels pares. Si més no, és una decisió que ens genera dubtes i responsabilitats. Què podem tenir en compte a l’hora d’escollir-la?

Llistar els criteris que per a nosaltres són importants

Tinguem en compte que es tracta d’una decisió familiar i que, per tant, convé que escoltem l’opinió de les persones que formen part significativa de l’entorn més proper de l’infant. En aquest sentit, podem fer una llista dels aspectes que per a nosaltres definirien la millor escola i tenir-la ben present quan valorem un centre. Per exemple: L’escola nova compleix els nostres criteris? Com creiem que ha d’aprendre el nostre infant? El projecte educatiu respon a allò que esperem? Com són les instal·lacions del col·legi? El centre té menjador, acollida matinal o extraescolars que ens agraden?

Tenir clars els aspectes importants per a nosaltres i comparar-los amb la realitat dels centres que visitem ja ens donarà moltes pistes per poder fer una bona tria.

De fet, la majoria de famílies prenem les decisions basant-nos en dos tipus de criteris diferents: el primer criteri està determinat per si és escola pública o privada, la grandària, les instal·lacions i la proximitat. El segon es fixa en la qualitat del professorat, el projecte educatiu, els resultats acadèmics dels alumnes i les possibilitats de participació familiar. El que sembla decantar la balança cap a un costat o cap a l’altre són les visites a l’escola en qüestió i la informació que ens pugui donar altres famílies que hi porten els fills.

Cercar informació i visitar les escoles

Cercar per internet els centres escolars i llegir la seva proposta educativa serà sempre una bona opció. Les fotografies de les activitats que s’hi fan, els escrits dels alumnes al blog, les sortides que es programen, els menús de migdia, etc., són una forma de conèixer com és l’escola nova i de quina forma aprenen els infants que hi van. També ens poden obrir la curiositat i ajudar a triar els aspectes i preguntes que farem quan visitem el col·legi: és un centre obert a la participació de les famílies? Els menús s’adapten a les necessitats diatètiques o cultures diferents dels infants? Quins projectes porten a terme? Quin ús fan de les llengües?

Demanar l’opinió a altres famílies que duen els nens a l’escola o que coneixem que hi estan vinculades ens pot ajudar a tenir dades de caràcter informal i d’utilitat, així com també ens serà profitós preguntar-los quin criteri van utilitzar ells a l’hora de fer la tria per als seus fills.

Un altre factor a tenir en compte en la cerca són certs aspectes objectius, com ara el número de places del centre i la proximitat a la nostra llar. En els processos d’inscripció escolar es detallen les puntuacions a considerar a l’hora de poder accedir al centre. És important que la nostra tria inclogui també aquests aspectes més objectius.

Prendre’s el temps necessari

Buscar escola és una decisió que té impacte en la família i en el temps, ja que el petit passarà una llarga temporada dins del sistema educatiu. Per això és bo que en parlem amb la parella, amb els fills, amb els coneguts i amb les nostres persones de confiança i que abordem qualsevol qüestió que ens preocupi.

Malgrat que la influència pedagògica i la influència social poden ser fortes en aquest moment de decisió, és important tenir en compte que la decisió final és de la família. La influència pedagògica es refereix als punts positius i negatius que ens arriben sobre l’estil educatiu, els projectes o el professorat. La influència social engloba el “boca orella” que rebem sobre el col·legi (bona o mala fama, tipus d’alumnes i famílies que acull, etc.). Tot i els comentaris que ens arriben, ens anirà bé estar ben oberts i ser curiosos. El temps de consulta d’informació, les visites als centres i les reflexions sobre el que per a nosaltres és important ens ajudarà a trobar la millor escola.

Aprendre i créixer en família

En darrer lloc, val la pena que gaudim d’aquesta etapa. Tinguem en compte que buscar una escola nova és un moment de canvi. Per això és fàcil que convisquin preocupacions compartides, visions diferents i, de vegades, tensions. Aprofitem aquests moments per desenvolupar l’habilitat per a escoltar activament els altres, fer aportacions positives, resoldre les nostres diferències i prendre decisions conjuntes. Donem també valor al canvi com un moment de recollir informació, llegir-la i compartir inquietuds i dubtes amb la família, fer visites amb els infants, fomentar la responsabilitat cap a la nova etapa i aprendre del procés de presa de decisions en família.

Category
3-5 anys, Desenvolupament i Aprenentatge