El desenvolupament del llenguatge en infants de 2 a 3 anys

El desenvolupament del llenguatge depèn tant de factors biològics, com de l’ambient socio-afectiu en què viu el nostre fill, de manera que aquesta evolució serà diferent en cada infant. De totes maneres, és habitual que es presentin característiques comunes entre infants de la mateixa edat com ara l’inici de la parla telegràfica o, l’ús d’interrogacions.

Al voltant dels 2 anys l’infant lliga tres paraules per formar frases, en alguns casos introduint verbs. La parla pròpia d’aquesta etapa es denomina telegràfica perquè els elements que s’ometen –articles, preposicions o conjuncions- són els que es podrien ometre en un telegrama sense que es perdés el significat i fos comprensible.

Dels 24 mesos als 30 mesos: La parla telegràfica

El vocabulari de la criatura segueix incrementant ràpidament –pot aprendre entre dues i tres paraules al dia-. En aquesta edat, ja pot dir al voltant de 200 paraules.

Comença a fer servir el “no” –que fins ara expressava amb gestos- com a negació.

Apareixen les primeres flexions lingüístiques: el plural, el masculí i el femení.

Generalment, ja es fa entendre per tothom. En el cas que no l’entenguem, és important que percebi que som al seu costat, per escoltar allò que ens vol comunicar. Per aconseguir-ho, cal que mantinguem una actitud receptiva i d’escolta.

Comença a utilitzar oracions negatives i respon a la seva manera preguntes com: “què fas?” “què has menjat?”. Podem fer-los preguntes per estimular-los i fomentar la seva espontaneïtat però hem d’evitar l’excés i el bombardeig.

Encara es refereix a ell mateix en tercera persona.

Presta atenció durant una estona a la música o als contes curts i pot començar a entonar algunes cançons.

Coneix els conceptes gran i petit i acostuma a utilitzar adverbis de lloc –aquí, darrera…-, de quantitat –molt, menys, poc…-, i de temps –ara i després-.

Dels 30 mesos als 36 mesos: Què? Per què? Com?

Al voltant dels 3 anys, en les frases acostuma a combinar quatre paraules i el seu vocabulari és aproximadament d’unes 500 o mil paraules.

Apareixen els pronoms: utilitza el “jo” per parlar d’ell mateix, n’introdueix d’altres com el “tu”, “me”, “em”… i coneix i diu el sexe quan se li demana.

La criatura és molt curiosa i utilitza constantment el Com? Per què? On? Perquè ja ha après a fer oracions interrogatives.

Li acostumen a apassionar les situacions comunicatives verbals com ara les narracions i els contes, que ara entén molt bé, o els jocs de paraules.

La seva pronunciació continua millorant i articula correctament els sons [b], [j], [k], [l], [m], [n], [p], [t]

Utilitza el llenguatge oral per explicar què fa, què vol, què li passa, etc.

Arribats als tres anys, el nostre fill podrà parlar més o menys fluidament.

És important que nosaltres ens comuniquem molt amb ell, tant amb la paraula com amb el contacte físic -carícies, petons, pessigolles, etc.-. Això l’ajudarà a desenvolupar l’interès comunicatiu.

 

Category
1-3 anys, Desenvolupament i aprenentatge d'un a tres anys