El desenvolupament motriu a partir dels sis mesos

L’adquisició de les habilitats motores és molt important durant els primers anys de vida, moment en què es produeixen els principals canvis. Conèixer quins són aquests canvis i com es produirà aquest desenvolupament –que serà divers en cada criatura tot i presentar característiques força comunes entre nens i nenes de la mateixa edat– ens ajudarà a pensar en activitats apropiades per ajudar el nostre fill a assolir diverses habilitats motores, propiciant ambients i situacions de moviment que afavoreixin el seu camí cap a l’autonomia i el descobriment del seu entorn.

Dels sis als dotze mesos: arriba el desplaçament

A partir dels sis mesos, les possibilitats de desplaçament i de coordinació del nadó s’ampliaran enormement: començarà a moure’s autònomament, s’asseurà, gatejarà –en un principi acostumen a fer-ho cap enrere–, es posarà dempeus i, al voltant de l’any, potser farà les primeres passes. Podem motivar-lo i incitar-lo a moure’s si li deixem coses al voltant que ell pugui abastar si es desplaça una mica. En aquesta etapa també aconseguirà fer pinça amb els dits, de manera que podrà manipular amb força precisió els objectes. Una altra de les fites importants que assolirà serà passar de no identificar-se a si mateix a, de mica en mica, reconèixer el seu cos.

A partir del sisè mes el seu cos ja estarà més recte i començarà a tenir equilibri i a utilitzar les mans per recolzar-se. Quan se’l manté dempeus, agafat per la cintura, l’infant arronsa i estira les cames repetidament, fent un moviment semblant al de saltar. També descobrirà els seus peus, pels quals mostrarà la mateixa curiositat que mostrava per les seves mans, i podrà passar llargues estones jugant-hi. De mica en mica, el nostre fill es començarà a identificar: es tocarà la panxa, les cames, la cara i, més endavant, riurà quan es vegi reflectit en un mirall. Si l’acariciem, li estirem suaument les cames i els braços o li fem petons o pessigolles pel cos, l’ajudarem en aquests descobriments.

Al voltant del setè mes podrà canviar de posició fàcilment i començarà a asseure’s sol, tot i que encara trontollarà, perquè no domina l’equilibri: segurament necessitarà recolzar les mans cap endavant per mantenir-se assegut o que estiguem al seu costat. Una manera d’ajudar-lo serà aprofitar el seu interès per asseure’s per fer jocs de falda amb ell. Li encantarà explorar objectes que ara ja podrà agafar fent pinça amb els dits, se’ls podrà passar d’una mà a l’altra i els picarà entre ells, descobrint el soroll que fan.

A partir del vuitè mes l’infant serà capaç d’estar assegut sense que l’ajudin, i li agradarà passar estones jugant assegut. Estirat, podrà rodar d’un costat a l’altre o sobre si mateix. Ja no només jugarà amb els objectes sinó que, si aquests desapareixen, sabrà que els pot buscar, de manera que jugarà explorant per trobar allò que perdi de vista.

desarrollo motriz

Al voltant del novè mes començarà a posar-se de quatre grapes i es podrà desplaçar pel terra de formes diverses: assegut, arrossegant les natges pel terra, gatejant o adoptant altres tipus de moviment. Quan la criatura estigui asseguda o gatejant podrà començar a agafar-se a un suport per posar-se de genolls o aguantar-se dreta recolzant-se als mobles o a les persones. En aquesta etapa, les seves possibilitats de moviment fan que gairebé tot estigui al seu abast, cosa que farà important tenir presents diverses mesures de seguretat.  Així mateix, manipular objectes serà cada vegada més conegut per ella: els agafarà per iniciativa pròpia, els buscarà quan no els trobi, els picarà contra el terra… Voldrà que el seu joc s’animi i reclamarà la nostra atenció perquè interactuem i juguem amb ella: ens donarà les seves joguines si estem a prop o les hi demanem, les assenyalarà o les intentarà anomenar a través del balboteig, i les llençarà perquè les hi recollim.

Cap al desè mes l’infant començarà a gatejar cap endavant i continuarà fent intents de caminar tot sol, aguantant-se a allò que trobi al seu entorn. Molts infants, però, comencen a caminar sense aquest pas previ, passant d’arrossegar-se pel terra a fer les seves primeres passes sense gatejar.

Fer la pinça amb els dits serà una habilitat que cada vegada executarà de manera més precisa, i s’entrenarà recollint totes les coses petites que trobi pel seu camí. El descobriment de la seva capacitat de moure el dit índex també despertarà el seu interès i farà que rasqui coses o que li agradi explorar forats. Serà important, doncs, estar alerta amb els endolls i altres forats que puguin ser perillosos, ja que li generaran molta curiositat.

Entre els onze i els dotze mesos l’infant ja acostuma a gatejar sense recolzar els genolls a terra i, per tant, es desplaça encara més ràpid. Si ha aconseguit mantenir-se dempeus potser s’animarà a fer les primeres passes o a caminar agafat de la nostra mà. El seu domini de les mans i dels dits serà cada vegada major, i les utilitzarà per continuar jugant i descobrint el món que l’envolta: obrirà i tancarà ampolles, posarà i treurà objectes de l’interior de recipients, encaixarà figures…

Al llarg d’aquests mesos serà important que l’infant sigui el protagonista del seu propi desenvolupament. Nosaltres hem de ser els seus acompanyants, deixant-lo fer el seu propi camí i permetent que ell descobreixi els seus límits i les seves capacitats, que superi els obstacles que vagi trobant perquè, de forma innata, ja està preparat per fer-ho. Mai forçarem els assoliments, evitant intervenir constantment: li donarem la mà quan ho necessiti, estarem al seu costat quan ens reclami, però no ens anticiparem per aconseguir que assoleixi noves fites. L’infant ha de gaudir de cada etapa i de cada descoberta, i això l’ajudarà a passar a la següent amb major seguretat. El nostre respecte, el reconeixement i les mostres d’amor seran els millors estimulants que li podem donar.

Category
0-1 anys, Desenvolupament i aprenentatge