El seguiment mèdic del nadó durant el seu primer any

salud bebe, visita medico, seguimiento medico bebe, seguimiento medico primer año, seguimiento medico, controles medicos bebe, carne salud, prueba talon, visitas al pediatra, primera visita al pediatra, pediatra, vacuna bebe, prueba bebe, pruebas medicas

Durant els primers mesos de vida els nadons necessiten diverses atencions i cures específiques. Per garantir un bon desenvolupament del nadó i assegurar-nos que gaudeix de benestar i salut, serà fonamental dur a terme un seguiment mèdic adequat durant el seu primer any, temps durant el qual poden patir algunes molèsties com ara vòmits, diarrees o còlics.

El seguiment mèdic i el contacte amb els professionals sanitaris ens ajudarà també a resoldre els dubtes que ens puguin sorgir amb relació a la criança del nadó.

Els primers seguiments mèdics del nadó

En l’actualitat, des del moment en què arriba al món, el nostre fill és atès per especialistes. A banda de les atencions pròpies que es produeixen després del part, durant les primeres setmanes i mesos de vida caldrà anar realitzant una sèrie de visites al servei de pediatria per fer un seguiment de la seva salut i realitzar-li diferents proves mèdiques:

El carnet de salut

A l’hospital on neixi la criatura ens facilitaran el carnet de salut, un document on es recullen, inicialment, les dades més rellevants del naixement, i on també s’hi anotaran diferents dades sobre la seva evolució (pes, alçada, visites al metge, vacunes que se li administrin…). En cas que el part no s’hagi produït a l’hospital, podrem sol·licitar el carnet al nostre centre mèdic de referència.

La prova del taló

Als nadons, a partir de les 48 hores de vida, se’ls realitza la prova del taló, també anomenada prova de detecció de metabolopaties. Aquesta prova consisteix en una anàlisi de sang que es realitza per detectar precoçment determinades malalties poc freqüents, com la fibrosi quística o d’altres malalties metabòliques hereditàries. Si l’alta de l’hospital es produís abans de fer la prova o el part no hagués tingut lloc a l’hospital, caldrà assegurar-se que aquest test es realitzi durant la primera setmana de vida del nadó.

Tot i que la prova del taló no és obligatòria, sí que és molt recomanable fer-la: la detecció precoç d’una malaltia permetrà començar el tractament adequat al més aviat possible.

Cal tenir en compte, però, que la prova del taló no és una prova diagnòstica definitiva, i que si els resultats fossin positius caldria fer més proves per tenir un diagnòstic final.

Per fer la prova del taló al nadó podem consultar el nostre centre mèdic de referència.

La visita al pediatre

Durant els primers quinze dies de vida del nadó és aconsellable realitzar una visita al pediatre. Per fer-ho, podem sol·licitar-la al nostre centre mèdic de referència.

El pediatre, com a professional especialitzat en l’atenció mèdica de l’infant, realitzarà un seguiment del desenvolupament i del creixement del nadó, i ens informarà i orientarà sobre la seva salut. En la primera visita acostumarà a realitzar una exploració física del nadó i una primera valoració del seu creixement i alimentació. També podem aprofitar aquesta visita –i les següents– per resoldre els dubtes que tinguem amb relació a la cura del nostre fill.

La freqüència de les visites posteriors la determinarà el mateix especialista. Durant el primer any de vida acostumen a fer-se cada un o dos mesos. No obstant això, també visitarem el pediatre si sospitem que la criatura no es troba bé o que pot estar malalta.

Durant les visites al pediatre serà important portar el carnet de salut de la criatura perquè aquest hi anoti les revisions, vacunacions i, en general, el seguiment de la seva salut. El carnet de salut del nadó hauria d’estar sempre al dia.

Category
0-1 anys, cura i seguretat, Salut, Salut