El sentiment de dol en els infants

El dol és per als nens un procés d’adaptació emocional, de la mateixa manera que ho és per als adults. Tothom ho experimentarà al llarg de la vida amb la pèrdua d’un ésser estimat.

Què entenem per sentiment de dol?

El adults entenem que el sentiment de dol és una sensació emocional dolorosa que se’ns presenta després de la pèrdua de quelcom amb què mantenim un lligam afectiu, com per exemple:

– El dol per un ésser proper i estimat.

– El dol per un animal pel qual tenim una estimació especial, com per exemple la nostra mascota.

– El dol per la pèrdua d’objectius, ideals i il·lusions que ens havíem proposat i que no hem arribat a aconseguir.

Podrem dir que hem superat l’estat de dol quan parlem i recordem la persona que ha mort o que parlem de la seva pèrdua sense sofriment, ja que haurem après a viure sense ella en el present i deixant els records enrere, donat que dia a dia ens hem esforçat per sortir endavant en companyia de les persones que ens estimen.

duelo en niños, duelo infantil, duelo en los niños, duelo niños

El sentiment de dol en els nens

Els casos de dol en els nens petits són més freqüents del que ens imaginem i no només perquè els nens se n’adonen de tot el que passa al seu voltant, sinó perquè en la infància, com en qualsevol altra etapa, passem per una successió de pèrdues i dols que haurem d’anar superant.

Pels infants menors de 5 anys, la mort és quelcom temporal i reversible. Per exemple, pensen que la persona que s’ha mort tornarà d’un moment a l’altre.

Per això, és important que l’adult intenti superar el seu dolor en tot moment, quan aquest ho necessiti, mostrant-li el seu suport i parlant-li de la mort com una cosa natural.

Com explicar la mort als nens

Entendre què és la mort pot resultar un procés llarg. Explicar algunes premisses als nens els podrà ajudar a que, poc a poc, es familiaritzin amb la paraula “mort”.

Per exemple, és important transmetre’ls que tots els éssers vius es moren, evitant evasives o mentides que puguin confondre’ls. Així mateix, convé que sàpiguen el perquè de la mort: que els nens sàpiguen que existeix una causa física per la qual les persones es moren, ja que si no els donem una explicació del que ha passat podrien elaborar la seva pròpia teoria, i aquesta pot acabar creant-los més angoixa.

També convé que sàpiguen que la mort és quelcom inevitable i que quan una persona es mor, ja no tornarà més.

A més d’explicar-los la part biològica de la mort, és important ajudar els infants en el procés de dol, evitant que reprimeixin els seus sentiments. Una forma d’ajudar els nostres fills en la mort i en el dol és deixar-los que recordin la persona estimada amb una foto d’ella o conversar amb els nens sobre els nostres sentiments.

Úrsula Velasco Segura, Mestra d’Educació Infantil, de la llar d’infants Bressol de Mar

Category
1-3 anys, 3-5 anys, Relacions familiars i comunicació d'un a tres anys, Relacions familiars i comunicació de 3 a 5 anys