El teu fill de 12 mesos i 2 setmanes

Al voltant de l’any l’infant passarà d’emetre sons a dir les seves primeres paraules: el nostre fill comença a parlar. Si durant el primer any de vida l’infant relacionava els sons amb objectes i les veus amb persones –“Aquest so és el timbre de casa” o “Aquesta és la veu del germà”–, ara descobrirà que les coses i les persones tenen un determinat nom que pot utilitzar per referir-se a elles. Aquests noms, aquestes paraules, les farà servir per anomenar diverses situacions. Per exemple, si diu “aba” –perquè ha interioritzat els sons de la paraula “aigua”–, podrà referir-se a tot tipus de líquid, podrà voler expressar que té set o bé potser estarà fent referència a l’aigua de la banyera. La situació i el context en què ens trobem quan l’infant verbalitzi les paraules ens ajudaran a identificar quina és la demanda de la criatura. Posar paraules a les seves demandes ajudarà l’infant a estructurar el seu pensament i a voler comunicar-se.

En aquesta edat l’infant també seguirà posant a prova la seva veu i, al costat de les primeres paraules, també serà habitual que mostri una certa predilecció per cridar: si ens agradaria que no cridés, ens hi ajudarà dirigir-nos a ell en un to de veu moderat perquè som un model per a ell i redirigir la seva energia, bé fent-li una pregunta o alguna altra proposta per centrar la seva atenció. En funció del moment, però, podem emfatitzar tot el contrari, animant-lo a cridar i a descobrir la seva veu –de fet l’infant l’està descobrint– o escoltant música amb ell i cantussejant plegats.

Category
1 a 2 anys setmana a setmana, 1-3 anys, El desenvolupament del teu fill, Setmana a setmana