El teu fill de 12 mesos

Amb l’arribada del seu primer aniversari el nostre fill iniciarà el pas de nadó a infant. L’etapa que va dels 12 als 24 mesos és molt rica en assoliments, ja que l’infant va desenvolupant diverses habilitats amb bastant rapidesa. Durant aquest any que ara comença el nostre fill aprendrà…

… a caminar: als 12 mesos, als 14, als 16… Arribarà un moment en què l’infant s’animarà a fer les seves primeres passes. No li ho hem d’ensenyar, sinó que ho farà quan se senti preparat. La nostra tasca serà oferir-li un entorn apropiat i segur, sense obstacles i amb mobles estables on es pugui subjectar, i ajudar-lo quan ens necessiti –per exemple, donant-li la mà–.

… a parlar: juntament amb les primeres passes arribaran les primeres paraules. Quina il·lusió! Estiguem atents i mostrem interès vers les seves intencions comunicatives, parlem amb ell i escoltem-lo. Això afavorirà el desenvolupament del llenguatge oral.

… a manipular els objectes amb precisió: quantes coses que fa amb les mans! Actuarà sobre els objectes amb més precisió i facilitat, descobrint-ne les seves propietats i afinant la coordinació entre allò que veu i el que fa amb les mans. D’aquesta manera anirà coneixent tot allò que forma part del seu entorn, establint relacions entre objectes –“això és fred com allò, això és tou”–… El joc amb determinats objectes i joguines afavorirà les seves destreses.

… a ser més autònom i a separar-se de nosaltres cada vegada més: el fet de poder desplaçar-se sol –bé sigui caminant, gatejant, etc.– farà que el nostre fill sigui cada vegada més independent i gaudeixi escapolint-se, amb la seguretat, però, que l’anirem a buscar. Li resultarà divertit perquè, tot i que es distancia de nosaltres o ens perd momentàniament de vista, l’infant és conscient de la nostra presència, i interpreta això com un joc, “ara em veus, ara no”, com quan juguem al tat. Durant aquest any, però, prendrà més consciència d’un altre tipus de separació, la que ell no escull –per exemple, quan el deixem a casa i marxem a comprar–, que li podrà causar sentiments d’inquietud i frustració. Serà important preparar-lo per l’arribada d’aquestes separacions.

Category
0 a 12 mesos setmana a setmana, 1 a 2 anys setmana a setmana, 1-3 anys, El desenvolupament del teu fill, Setmana a setmana