El teu fill de 15 mesos

revision pediatra, revisiones pediatricas, niño 15 mesesAixí com la revisió de l’any l’acostumen a fer la pediatra i la infermera conjuntament, la dels quinze mesos és habitual que la faci només la infermera. La revisió dels divuit mesos tornarà a ser conjunta entre pediatra i infermera. A més de la revisió pediàtrica que s’acostuma a fer a l’infant quan aquest fa un any, durant aquesta etapa es recomana fer visites de seguiment mèdic als quinze mesos i als divuit mesos.

Degut al moment maduratiu en què es troba el nostre fill, en aquesta visita la professional que ens atengui valorarà especialment aspectes vinculats amb les habilitats de manipulació, de moviment i de desplaçament de l’infant, així com la seva capacitat de comunicació i el procés de desenvolupament del llenguatge. És per aquest motiu que es fixaran i ens demanaran informació sobre qüestions com ara:

 

  • Si el nostre fill es posa dempeus, si camina… a banda de fer una exploració de l’esquena i de les extremitats de l’infant (musculatura, articulacions, capacitat de moviment…).
  • Si l’infant ja pronuncia alguna paraula i si imita els adults.
  • Si manipula els objectes i com ho fa: és capaç de sostenir un got? És capaç de fer-lo servir per beure? També li poden donar un llapis i un paper per veure si fa gargots.

 

En aquesta visita s’acostuma a administrar la vacuna contra la varicel·la i la vacuna contra l’Hepatitis A.

Altres qüestions que també poden valorar són:

 

  • L’alimentació de l’infant: l’equip de pediatria ens pot demanar el tipus d’aliments que consumeix l’infant, la dieta que acostuma a fer la família…
  • Els hàbits de cura i higiene o les rutines de son.
  • Salut bucodental: si encara no haguessin aparegut les primeres dents de llet ens derivaran a l’odontòleg.

 

Les intervencions i seguiments mèdics tenen la finalitat de vetllar per la salut de l’infant des de ben petit i fins l’edat adulta. A més, permeten detectar a temps possibles trastorns que seran més fàcils de minimitzar ara que no pas en edats posteriors.

Category
1 a 2 anys setmana a setmana, 1-3 anys, El desenvolupament del teu fill, Setmana a setmana