El teu fill de 2 mesos

De mica en mica ens anem acostumant a ser mares i pares o, en el cas de tenir més fills, a ser mares i pares del nou nadó, i ens anem habituant a les noves dinàmiques que s’estableixen. Tots haurem anat incorporant noves rutines, compaginant les tasques, donant-nos suport mutu, i acostumant-nos a la nova situació. Potser ens notem cansats perquè no descansem a les nits. Potser els possibles sentiments de tristesa i d’irritabilitat, o aquelles pors habituals dels primers dies, persisteixen o van a més, i ens sentim desanimats i tenim canvis d’humor. En aquestes situacions serà important expressar els nostres neguits a persones amb qui confiem i, si cal, al pediatre o a altres professionals. És un procés de canvi al qual tots els membres de la família ens hem d’habituar.

Pel que fa al nadó, cada dia hi veu a distàncies més llargues i amb més claredat. En aquesta edat li cridaran l’atenció els objectes mòbils i li encantarà mirar les cares i les mans de les persones. A més de seguir objectes en moviment amb la vista, també girarà el cap quan escolti les nostres veus, i serà habitual que es quedi quiet i calmat quan li parlem. També reaccionarà davant altres sorolls, com ara el del sonall.

Category
0 a 12 mesos setmana a setmana, 0-1 anys, El desenvolupament del teu fill, Setmana a setmana, Setmana a setmana