El teu fill nounat

Acabem de tenir un fill. Tot just encara no té una setmana i és natural que els primers dies ens fem moltes preguntes sobre la cura del nadó.

Juntament amb les orientacions que ens ofereixen els professionals que ens han atès durant i després del part, convé programar una visita, tant amb la pediatra com amb la ginecòloga, durant els primers dies de vida del nostre fill. En aquestes visites podrem plantejar els nostres dubtes i assegurar-nos que tant la criatura com la mare gaudeix d’un bon estat de salut.

Aquests primers dies, alimentar el nostre fill i canviar-li els bolquers seran dues de les nostres activitats principals. Si acompanyem aquests moments de cura amb mostres d’afecte, mirades, somriures, paraules… transmetrem tranquil·litat al nostre fill.

El nadó, mitjançant el plor, ens reclamarà quan tingui gana. Ara acostumarà a reclamar-nos per menjar cada dues o tres hores. Hem de tenir present, però, que cada criatura és diferent: algunes triguen més i d’altres, menys. Aquests moments d’àpat potser ens resulten difícils al principi: tots dos ens hi hem d’adaptar. De mica en mica, els adults anirem entenent i cobrint les necessitats del nostre fill, descobrirem quina és la posició en què tots dos estem més còmodes a l’hora d’alimentar-lo, desxifrarem els senyals que indiquen que el nadó té gana tot observant els seus moviments i gestos… Ell, per la seva banda, haurà d’aprendre a succionar el pit o la tetina, i també aprendrà a anticipar els moments de la lactància, per exemple anticipant que estem a punt d’alletar-lo quan li acariciem la galta per despertar-lo,etc. Tot i tenir més d’un fill, cada experiència és única, i la relació entre la mare i el nadó també ho serà.

Si hem optat per la lactància materna, la pujada de la llet pot arribar a trigar fins a quatre dies. En conseqüència, el nadó es pot mostrar insatisfet: alletar-lo freqüentment i a demanda accelerarà la pujada de llet. Alhora, el fet de succionar també tranquil·litza el nadó.

Si alletem el nadó amb llet artificial, quan preveiem que s’acosta l’hora de l’àpat podem anar preparant el biberó: així no l’haurem de fer esperar quan ens reclami el menjar.

Fer el canvi de bolquers cada vegada que el nadó estigui brut és una mesura que ens ajudarà a evitar irritacions en la pell, especialment la dermatitis del bolquer, una irritació lleu de la pell en la zona del bolquer. Canviar els bolquers quan el nadó estigui brut també facilitarà la cicatrització del cordó umbilical, que es desprèn més ràpidament si es manté sec. Altrament, la humitat del bolquer brut podria fer que el cordó s’infectés.

De mica en mica ens sentirem més còmodes en aquests moments de cura i ens anirem adaptant als ritmes del nadó, alhora que ell també s’acostumarà als nostres. Aquest és un procés que construirem dia a dia: ens coneixerem, aprendrem a intuir, i s’anirà construint entre nosaltres un vincle especial. Comunicar-nos amb el nadó, tant mitjançant paraules –per exemple, explicant-li que el canviarem perquè està moll– com a través de la comunicació no verbal –mirant-lo als ulls, afavorint el contacte pell amb pell en les nostres interaccions amb ell, etc.– ens ajudarà a aconseguir-ho i a transmetre-li seguretat.

Category
0 a 12 mesos setmana a setmana, 0-1 anys, El desenvolupament del teu fill, Setmana a setmana, Setmana a setmana