Intel·ligències múltiples

Fins fa relativament pocs anys es mesurava la intel·ligència de les criatures en funció del seu coeficient intel·lectual, resultat d’uns tests que se centren sobretot en les capacitats de l’infant relacionades amb el raonament –intel·ligència numèrica, espacial i lingüística–. Actualment, tot i que també se segueix mesurant el coeficient intel·lectual, el concepte del que significa ser intel·ligent i la manera de mesurar-ho ha canviat, entenent que els infants tenen una gran diversitat d’habilitats, aptituds i maneres d’aprendre i d’interactuar amb el món que els envolta. En aquest sentit, s’han recuperat les teories del psicòleg i professional de l’educació, Howard Gardner (1983), que considerava que els nens, en néixer, disposen de diversos tipus d’intel·ligència: és per aquest motiu que parlem d’intel·ligències múltiples.

Conèixer els diferents tipus d’intel·ligències ens pot ajudar a valorar millor les capacitats dels nostres fills, potenciant les intel·ligències en què destaquen, reforçant aquelles que els hi costin més, i ajudant-los a aprendre de diverses maneres. Els infants poden adquirir nombrosos i diversos coneixements de diferents maneres. Això fa important que partim del seu propi interès per descobrir l’entorn.

Nou intel·ligències diferents: Quines són?

Segons la teoria de les intel·ligències múltiples de Howard Gardner existeixen nou tipus d’intel·ligències diferents que es relacionen entre elles.

  • La intel·ligència emocional, també denominada intel·ligència intrapersonal, és la capacitat de ser conscients de les pròpies habilitats i límits a l’hora de detectar, saber expressar i gestionar les pròpies emocions, sentiments i reaccions i, en conclusió, de comprendre’s a un mateix.
  • La intel·ligència interpersonal o social també fa referència a les emocions, però en aquest cas tracta les emocions respecte  dels altres. Un infant amb aquest tipus de capacitat desenvolupada és empàtic, és a dir, capaç d’entendre les altres persones, de posar-se en el lloc de l’altre, i de comprendre els seus sentiments i la seva manera de pensar. En conseqüència, pot respondre de manera adequada als estats d’ànim, temperaments, motivacions i desitjos dels altres.
  • La intel·ligència naturalista és la intel·ligència que utilitzem per observar la natura i per entendre i interactuar amb el món natural.
  • La intel·ligència musical és la capacitat d’apreciar, identificar, transformar, aprendre i expressar els sons i les formes musicals. Una criatura amb la intel·ligència musical desenvolupada segueix diversos ritmes, és sensible als tons, pot utilitzar diversos timbres de veu…
  • La intel·ligència espacial-visual és la capacitat de percebre i expressar l’espai i el món visual: els colors, les línies, les formes, les figures i les seves relacions en tres dimensions.
  • La intel·ligència corporal i cinètica és la capacitat de controlar i coordinar els moviments del cos i expressar sentiments amb ells, així com la facilitat de processar el coneixement a través de les sensacions corporals. Els infants amb intel·ligència corporal i cinètica són persones a qui els agrada especialment tocar, gesticular, etc.
  • La intel·ligència lingüística es manifesta a través del llenguatge oral i escrit. Fa referència a la capacitat per utilitzar les paraules de manera correcta a l’hora de parlar o d’escriure, així com a l’habilitat de comprendre i explicar allò que es llegeix o s’escolta.
  • La intel·ligència lògico-matemàtica és la capacitat d’analitzar i resoldre problemes utilitzant els càlculs matemàtics, el pensament lògic, el raonament i les relacions abstractes.
  • La intel·ligència existencial és la capacitat de situar-se un mateix vers el cosmos, fer-se preguntes sobre el món, sobre l’existència dels éssers humans i sobre la vida o la mort.

L’infant té nou maneres diferents de conèixer el món. El nostre fill farà servir les habilitats amb què se senti més còmode, motiu pel qual serà important deixar-lo jugar lliurement, fomentar la seva autonomia, observar-lo i no anticipar-nos a les seves conquestes. De mica en mica desenvoluparà diverses intel·ligències a partir de les seves experiències i de les relacions que mantingui amb l’entorn.

El nostre paper serà oferir-li oportunitats diverses per aconseguir-ho. Participar en la vida cultural i artística contribuirà al desenvolupament de la intel·ligència visual, corporal i musical; deixar-li que faci les seves pròpies descobertes o posar nom a les emocions que experimenta serà una manera de potenciar la seva intel·ligència intrapersonal; jugar amb sorra, aigua…i sortir de casa, de la ciutat, i de l’entorn habitual l’aproparà a la intel·ligència naturalista, mentre que els jocs de construcció l’ajudaran a potenciar la intel·ligència lògico-matemàtica.

Category
1-3 anys, 3-5 anys, Articles Recomanats, Desenvolupament i Aprenentatge, Desenvolupament i aprenentatge d'un a tres anys, Relacions familiars i comunicació de 3 a 5 anys