Les vacunes durant el primer any de vida del nadó

vacuna, vacuna niño, edad vacuna, vacunar bebe, vacunar niño, enfermedad niño, prevención niño, infección niño, vacuna sistemica, calendario de vacunas, efectos vacunas, efectos vacuna niño, efectos vacuna bebe, varicela niño

Les vacunes són productes biològics que activen les defenses de l’organisme davant les malalties infeccioses per les quals ens vacunem. Les vacunes aporten un benefici individual de protecció davant les infeccions i malalties i, a la vegada, un benefici per a la població en general, interrompent la transmissió de brots o epidèmies entre les persones.

Existeixen dos tipus de vacunes:

  • Vacunes d’aplicació sistèmica: Són aquelles que es contemplen en els programes de vacunes de tota la població. S’entenen com a necessàries per a tothom i l’administració corresponent les estableix en un calendari d’accés a les famílies indicant el moment recomanable en què s’han d’aplicar.
  • Vacunes no sistèmiques: Són vacunes d’indicació individual, només recomanades a col·lectius que poden presentar un major nivell de risc davant infeccions o malalties –per exemple la vacuna antigripal per a persones majors de 65 anys– o en determinades situacions especials –si volguéssim realitzar un viatge o segons quina sigui la nostra professió–.

Els programes de vacunes depenen de l’Administració de cada país i poden variar d’acord amb l’evidència científica, a les necessitats de cada context i en funció de les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Tot i que les vacunes poden resultar una manera eficaç de protegir la salut de l’infant, serem les persones que tenim cura d’ell qui decidirem si volem seguir o no les recomanacions referents a les vacunacions i si considerem oportú vacunar el nostre fill.

 

Quines són les vacunes més habituals durant el primer any de vida de la criatura?

El primer any de vida és decisiu per als nostres fills. Durant aquests primers mesos l’infant es troba en un moment de plena evolució i transformació del seu cos i el seu sistema immunològic és dèbil perquè està en procés de maduració. En aquest context, les vacunes poden esdevenir una mesura de prevenció i de protecció davant determinades malalties i infeccions.

Habitualment un cop ha nascut la criatura ens facilitaran un carnet de salut o calendari de vacunes on s’especifiquen les malalties contra les quals cal que la vacunem i les edats aconsellables per fer-ho. Les vacunes d’aplicació sistèmica més comunes durant el primer any de vida són:

Lhexavalent. És una combinació de sis vacunes que s’administra en diverses dosis. Les tres primeres acostumen a realitzar-se als dos, quatre i sis mesos. Protegeix de sis malalties: la diftèria, el tètanus, la tos ferina, la poliomielitis, l’haemphilus influenzae –bacteri causant de malalties com la meningitis, infeccions generalitzades o pneumònies, entre altres– i l’hepatits B.

L’antimeningocòccica C conjugada. La vacuna es pot aplicar a partir dels dos mesos d’edat, tot i que també se’n pot subministrar una segona dosi cap als quatre mesos. Aquesta vacuna protegeix la criatura contra el meningococ.

La triple vírica. La vacuna s’aplica als dotze mesos d’edat i protegeix contra el xarampió, les galteres i la rubèola.

 

L’aplicació d’una vacuna pot tenir efectes adversos?

Tot i que, com qualsevol medicament, les vacunes poden produir efectes adversos, els riscos de contraure una malaltia greu per no haver-les administrat són molt més grans. Entre els principals efectes adversos que pot generar l’aplicació d’una vacuna trobem reaccions locals en el punt d’injecció, febre o petites molèsties.

Si volem més informació o no estem del tot segurs sobre la vacunació del nostre nadó, podem sol·licitar més informació al nostre pediatre, que ens resoldrà qualsevol dubte que puguem tenir amb relació a les vacunes, els seus efectes i les dates d’administració.

Category
0-1 anys, cura i seguretat, Salut, Salut