Música per a nadons

El so forma part de la vida del nostre fill ja des d’abans de néixer: tot allò que escoltava la mare arribava a la criatura. Alhora l’envoltava un món sonor propi dels sons que el cos de la mare produïa: el batec del seu cor, la respiració, etc.

Per aquesta experiència viscuda durant la gestació i, fins i tot de forma innata des del seu naixement, el nadó començarà a discriminar els sons que percep, mostrant més o menys interès vers aquests. Reaccionarà especialment a la veu de la mare, però també podrà reaccionar a la veu de la nostra parella o a aquella cançó que escoltàvem mentre estàvem embarassades i, en canvi, no parar atenció a altres sons.

Per què és important la música per als nadons?

La música i la sonoritat són importants en la vida dels infants des de ben petits. Alguns dels beneficis de la música per a nadons són:

  • Reforça el vincle afectiu de la criatura amb la persona que li canta, la bressola o li fa jocs de falda;
  • El desenvolupament de determinades habilitats del nostre fill com ara la capacitat d’atenció o memòria (capacitats que, alhora, influenciaran directament al desenvolupament del llenguatge);
  • La part lúdica que la música suposa per la criatura (possible font de plaer i diversió);
  • La vessant emocional de la música i la sonoritat: el nounat anirà relacionant sons agradables i desagradables. Per exemple es pot relaxar quan el bressolem o, pot ser que una música que escoltàvem quan estàvem embarassades l’ajudi a dormir. En aquest sentit, tot i que hi ha música més relaxant i música més estimulant, cada nen la pot interpretar d’una manera particular vinculada al record que tingui de quan estava al ventre de la mare.

Facilitem que l’infant entri en contacte amb el món sonor i musical

És positiu que els adults propiciem situacions que acostin a la criatura al món sonor i musical: podem cantar-li, escoltar música o ballar junts però, també podem fer sortides a concerts o altres activitats musicals (existeixen activitats orientades als més petits de casa com ara concerts per a nadons o espectacles teatrals musicats per aquestes edats).

També convé facilitar el contacte amb els sons que provenen de l’entorn, per exemple mentre passegem pel carrer, pel parc, per la natura… tots aquests indrets facilitaran que el nostre fill descobreixi sonoritats diverses.

Tanmateix podrem adequar les nostres propostes i estimular-lo a mesura que veiem com es posen en joc cadascuna de les seves capacitats, per exemple facilitant-li un sonall quan creiem que ja pot subjectar la joguina o, animant-lo a picar de mans quan cantem tot incitant-lo a seguir un ritme.

Alguns instruments musicals

Els instruments musicals més apropiats pels nadons i infants durant el seu primer any de vida són aquells que pel material del qual estan fets produeixen so per si mateixos, a través de la vibració del seu propi cos: sonalls, maraques, anelles amb cascavells, etc. Al mercat trobem una gran diversitat d’aquest tipus d’instruments, fins i tot sacsejadors fets amb materials naturals com ara fustes o teixits que acostumen a ser més càlids i agradables al tacte per la criatura que els de plàstic. Els mòbils de bressol i altres joguines per a nadons sonores o musicals també els hi solen agradar.

A banda de facilitar-li instruments musicals l’infant a mesura que creixi, i de forma innata, farà hipòtesis descobrint el so dels diversos objectes tot sacsejant-los o colpejant-los. D’aquesta manera, per exemple, també desenvoluparà les seves destreses motrius o afinarà la seva discriminació auditiva.

Category
0-1 anys, Lleure i TIC