Parlo!, el desenvolupament del llenguatge de l’any als dos anys

La comunicació és una de les eines que tenim les persones per relacionar-nos i aprendre entre nosaltres. Les criatures, al començament de la vida, es comuniquen mitjançant els gestos, les expressions facials, els sons o els moviments: el plor i el somriure en són alguns exemples.

Quan els petits comencen a parlar, el ventall de possibilitats de comunicació s’amplia moltíssim: el llenguatge oral és el mitjà de comunicació per excel·lència que ens permet comunicar-nos amb rapidesa, expressar idees, compartir significats, saber fàcilment a què ens referim i parlar d’una realitat que no estiguem experimentant en aquell moment.

A continuació trobareu algunes orientacions sobre com podrà esdevenir el procés d’assoliment de la parla:

El desenvolupament del llenguatge entre l’any i els dos anys:

Dels 12 als 18 mesos: Quina il·lusió! Les seves primeres paraules

En aquest moment, el petit ja diu les primeres paraules amb significat, que acostumen a ser “papa” i “mama”, paraules que, com tota la resta, ja entenia abans de començar a pronunciar. De fet, la comprensió del llenguatge es desenvolupa més ràpidament que la parla i és per això que malgrat de ben petits només pronunciïn tres o sis paraules, ja coneixen el significat d’altres mots i són capaços d’identificar entre diversos objectes el que se’ls demana.

Arribats els 18 mesos pot dir fins a una vintena de paraules –per designar objectes i persones o alguna part del cos- però l’adquisició del vocabulari és molt particular en cada cas: hi ha infants que comencem a utilitzar força paraules i d’altres que n’utilitzen menys.

Potser ens costa entendre al nostre fill. Ara parla a la seva manera: diu paraules pròpies o onomatopeies, relativament similars a les paraules correctes (“aba” per aigua o “bibi” per biberó). En la majoria de les ocasions, utilitza aquestes paraules amb una funció de frase –quan diu “aba” vol dir “vull aigua”-. Això és el que es coneix com a holofrase. És important que evitem repetir els conceptes de forma errònia i, si li fem retorn, que sigui fent servir el mot apropiadament –“aigua” en comptes d’”aba”-.Els adults hem d’intentar donar sempre un model lingüístic correcte.

Comprèn ordres senzilles que van acompanyades de gestos –“recollir”, “dóna’m”..- i frases familiars comunes -”anem al carrer”, “ve la mare”…- així com el significat del “no” que, de moment, expressa movent el cap. Encara fa servir principalment els gestos per comunicar-se que, de mica en mica, van esdevenint més elaborats.

Atén quan sent el seu nom.

desarrollo del lenguaje, adquisicion del lenguaje, a que edad hablan los niños

Li agrada mirar contes i llibres d’imatges. En aquesta edat, si volem afavorir el llenguatge, podem mirar els contes i llibres conjuntament -parlant de la imatge, fent hipòtesis d’allò que els passa als personatges, etc.-. També els llegirem o els explicarem històries. És positiu que vegi que les imatges van acompanyades de text: de mica en mica ho reconeixeran i, tot i que no arribarà fins al voltant dels tres anys, serà una manera d’endinsar-los al món de la lectura. A més de llegir també és important que cantem o utilitzem cançons amb tornades senzilles perquè s’hi vagi familiaritzant.

 

Dels 18 mesos als 24 mesos: uneix paraules i diu el seu nom

De mica en mica, el petit va ampliant el seu vocabulari. Nosaltres podem contribuir positivament a aquest procés si afegim alguna característica a les paraules que ens diu. Per exemple, si descobrint el seu cos ens assenyala i diu “mà”, nosaltres li podem retornar “sí, una mà petita”. Arribats als dos anys, es produirà una explosió lèxica en què l’infant pot arribar a utilitzar fins a cent paraules i cada vegada es farà entendre millor.

Cap als 24 mesos construeix alguna “frase” unint, espontàniament, dues paraules. Al principi aquestes frases acostumaran a fer-les servir per cobrir les seves necessitats, com ara demanant menjar o beure: “mama-aigua” o, “mama-aba”.

Continua gaudint escoltant contes i mirant els dibuixos. Ara ja pot començar a nombrar algunes imatges. També li agrada sentir música i imita gestos i ritmes.

Diu el seu nom.

Imita sons d’animals i objectes coneguts: “bub – bub” per designar a tots els animals de quatre potes fins arribar a fer referència només al gos o, “brum-brum” per referir-se als cotxes, les motos i els camions.

El nostre rol en el desenvolupament de la parla de la criatura és molt important. Per exemple, davant aquestes expressions nosaltres li podem dir: ”sí, és el gos”, evitant correccions directes com ara “no es diu així”. Evitar els diminutius i l’argot de l’infant, fent servir frases correctes i paraules senzilles l’ajudarà a un creixement lingüístic apropiat.

Durant el procés d’assoliment de la parla és important mostrar interès sempre en els intents comunicatius de l’infant: per motivar-lo en el seu “discurs” convé que ens posem a la seva alçada i el mirem directament, reforcem el que ens diu assentint amb el cap o li retornem alguna pregunta per anar seguint el fil de la conversa.

Si som famílies bilingües o trilingües l’assoliment de la parla pot resultar més lent, però si de ben petits ens dirigim a ells en els diversos idiomes que fem servir, els aprendran de forma més consolidada. Al principi l’infant barrejarà paraules, i per aquest motiu és important que els adults no mesclem idiomes quan parlem amb ell: que cada membre es dirigeixi a ell en l’idioma que acostuma a fer servir. Per exemple, si l’àvia li parla en castellà serà bo que sempre ho faci en aquesta llengua.

 

Al voltant dels 2 anys l’infant lliga tres paraules per formar frases…

Category
1-3 anys, Desenvolupament i aprenentatge d'un a tres anys