Què ens cal saber dels aliments per preparar un menú saludable per a infants?

Alimentar-nos de forma saludable és un hàbit imprescindible a qualsevol edat, que comencem a forjar durant la infantesa. Els infants adquireixen hàbits a partir de la seva experiència amb els tipus i distribució de plats que mengen a casa, a l’escola, al menjador, etc.

A més de mantenir una dieta variada i equilibrada o fer cinc àpats al dia, ampliar els nostres coneixements en nutrició, sense necessitat de convertir-nos en experts, ens permetrà organitzar o preveure millor el menú diari o setmanal.

Què aporten els aliments?

calorias niños, dieta para niños, cuantas calorias necesita un niño, nutrientes niños, nutrición en niños, menu saludable para niños

Les calories

Els aliments aporten diverses substàncies que l’organisme necessita pel seu funcionament i desenvolupament. Aquestes substàncies són les calories i els nutrients: cada aliment en conté un nombre determinat.

Les calories són l’energia que l’organisme consumeix i que permet desenvolupar les funcions vitals. Aquest consum és diferent en cada infant perquè depèn de diversos elements: l’activitat que realitza, el seu pes, la seva edat, el seu sexe, etc.

A partir dels tres anys, el creixement del nen no és tan ràpid com en etapes anteriors però, alhora, els petits acostumen a incrementar la seva activitat física i, en conseqüència, la necessitat de calories. Generalment, es pot realitzar un càlcul aproximat de les necessitats calòriques de l’infant realitzant la següent fórmula:

1.200 quilocalories + (100 quilocalories x edat de l’infant)

Per exemple, la necessitat de calories per un nen de cinc anys és, aproximadament, de 1.700 quilocalories al dia.

1.200 quilocalories + (100 quilocalories x 5 anys)= 1.700 quilocalories al dia

A més, si el nen practica alguna activitat o esport, el consum d’energia encara pot ser major. Per aquest motiu és important que les aportacions calòriques s’adeqüin al consum i al desgast dels petits.

En aquest sentit, el pediatre o algun expert en nutrició ens podrà orientar en relació al consum necessari de calories segons la particularitat de cada infant.

Els nutrients

Els nutrients són aquelles substàncies que el nostre cos aprofita dels aliments. Un aliment pot contenir diversos tipus de nutrients, en major o menor quantitat. Per exemple, els cereals, les llegum i els fruits secs contenen proteïnes però també contenen glúcids.

Existeixen diversos nutrients: les proteïnes, els glúcids, els lípids –o greixos-, les sals minerals, les vitamines i l’aigua. Tots ells són necessaris en una dieta sana, ja que, cadascun, a més d’aportar energia, té funcions diferents:

 

  • Funció energètica: aporten a l’organisme l’energia necessària per dur a terme les seves funcions. Els glúcids, els lípids i les proteïnes realitzen aquesta funció.
  • Funció plàstica: aporten a l’organisme els materials que necessita per formar i renovar les estructures corporals. Les proteïnes i alguns minerals com ara el calci ajuden a desenvolupar aquesta funció.
  • Funció reguladora: aconsegueixen que les reaccions químiques del cos es produeixin en el moment i la velocitat adequades, de manera que el nostre cos funcioni correctament. L’aigua, les vitamines i la majoria de minerals realitzen aquesta funció.

Atès que a cada aliment aporta un nutrient (o en predomina), un bon equilibri dels grups d’aliments és essencial per aconseguir que la dieta sigui saludable. Les piràmides d’aliments, les recomanacions del pediatre i/o del nutricionista ens ajudaran a conèixer amb quina freqüència convé que l’infant consumeixi cada grup d’aliments.

Category
3-5 anys, Alimentació i Nutrició