Tots els nadons són diferents! Com ens adaptem al nostre fill?

 todos los niños son diferentes, relacion entre padres e hijos, relacion padres e hijos, desarrollo del bebe

Des del seu naixement, tots els nens i nenes responen de manera diferent als estímuls que reben. Hi ha nens més tranquils o més actius que d’altres, nadons que dormen moltes hores i d’altres que els costa més relaxar-se i conciliar el son, etc. En aquest sentit, els tipus d’activitats o la forma en què les portem a terme poden generar una resposta diferent en cada nen.Des del moment del seu naixement, tots els nens i nenes són diferents. I és que, ja durant la gestació, la relació que establim els pares amb el futur nadó incidirà en el seu desenvolupament i en la seva personalitat.

És important procurar adaptar-nos a les característiques del nostre fill

Així doncs, és important observar-lo i aprendre a entendre’l. Per fer-ho, ens caldrà afecte i paciència, tenir en compte com nosaltres mostrem aquests sentiments i com els percep el nostre fill, conèixer els seus ritmes, el que li agrada i el que no… Si prenem en consideració aquests elements, podrem oferir una atenció més individualitzada al nostre fill i ell podrà assimilar el que li oferim, li demanem i li ensenyem més fàcilment.

Cada criatura és única

A l’hora de fer de pares i mares, un aspecte important a tenir en compte és procurar adaptar-nos a les característiques del nostre fill. A mesura que compartim temps i activitats amb el nadó, ens anirem coneixent més i millor. Descobrirem com l’infant reacciona a situacions noves, aprendrem els seus gustos i disgustos… Acceptar els nostres fills tal com són ens ajudarà a desenvolupar una millor relació amb ells.

La relació que hi establim, així com els estímuls que els proporcionarem, tindran un paper important en el seu desenvolupament. En aquest sentit, no és aconsellable forçar els nens a fer coses per les que encara no estiguin preparats. Amb això no volem dir que no calgui estimular-los, sinó que caldràoferir-los un entorn en què puguin descobrir nous estímuls, espais segurs i lliures d’obstacles on es puguin moure amb llibertat, mentre nosaltres reforcem les fites que van assolint, reconeixent el seu esforç i respectant el seu ritme de desenvolupament.

Però també s’assemblen entre elles

Si bé cada criatura és única, també hi ha aspectes que acostumen a ser semblants, com ara la importància que per als nadons més petits tenen les rutines, els hàbits i elsrituals, especialment durant el primer any de vida:

  • L’alimentació (horari, lloc, tipus de menjar, etc.).
  • El bany (horari, lloc, etc.).
  • L’hora d’anar a dormir.
  • Els jocs que fem conjuntament.
  • Les sortides (per exemple, al parc).
  • Com parlem amb ells.

En aquest sentit, és recomanable intentar mantenir unes rutines diàries pel que fa als horaris de l’alimentació, del bany, de les sortides i del son. Si bé no sempre serà possible, ho podem fer de manera flexible, procurant aportar seguretat al nadó per tal que pugui associar els moments de relaxar-se i dormir, per exemple.

Totes aquestes rutines passaran a formar part de la dinàmica familiar i serà important intentar fer l’adaptació a la nova situació de manera gradual. Tenir en compte les característiques del nostre fill, així com les nostres i les de la resta de la família a l’hora de plantejar l’adaptació ens ajudarà a fer que la incorporació d’aquests canvis en la dinàmica familiar sigui més assumible per a tota la família.

Category
0-1 anys, Desenvolupament i aprenentatge, Desenvolupament i aprenentatge, Relacions familiars i comunicació