Vacunes: Què són i per a què serveixen?

vacuna, vacuna niño, edad vacuna, vacunar bebe, vacunar niño, enfermedad niño, prevención niño, infección niño, vacuna sistemica, calendario de vacunas, efectos vacunas, efectos vacuna niño, efectos vacuna bebe, antigripal niño, varicela niño

Les vacunes són uns preparats que fan que l’organisme produeixi anticossos, unes defenses específiques amb capacitat de reconèixer substàncies nocives per a l’organisme i actuar-hi en contra. Els anticossos ens permeten fer-nos immunes a les malalties de les quals ens vacunem. Per aquest motiu, les vacunes són una manera eficaç de protegir la salut de les criatures, prevenint el contagi d’infeccions i malalties.

Algunes vacunes que se’ns subministren durant la infantesa ens protegeixen tota la vida, mentre que amb d’altres cal administrar-ne dosis successives o de record en intervals de temps per mantenir els nivells d’anticossos. Això és degut a què alguns anticossos disminueixen amb el temps.

Quines vacunes existeixen?

Una de les maneres habituals de classificar les vacunes és en funció de la seva indicació, és a dir, si són recomanades per a tothom o si només s’aconsellen a determinades persones. En funció d’aquest criteri, podem diferenciar entre vacunes sistèmiques i vacunes no sistèmiques.

 

Vacunes sistèmiques

Les vacunes sistèmiques, si bé no són obligatòries, sí que són molt recomanables per a tota la població a partir de l’edat infantil per la gravetat de les malalties que intenten prevenir. El cost de les vacunes sistèmiques acostuma a ser finançat per l’administració.

Per saber quan haurem de vacunar el nostre infant podem demanar el seu calendari de vacunacions al centre d’atenció mèdica de referència o al pediatre. Algunes administracions públiques també disposen d’aplicacions que ens ajuden a fer el seguiment i el control del calendari de vacunacions de tota la família. El calendari de vacunacions és la seqüència cronològica de les vacunes que s’administren sistemàticament, i l’estableix l’administració de cada país. Els calendaris de vacunacions es poden modificar per l’aparició de noves vacunes, la creació de combinacions vacunals –preparats que combinen diverses vacunes i protegeixen contra més d’una malaltia– i els canvis en l’epidemiologia.

Gràcies a la vacunació sistemàtica, algunes malalties, com el xarampió o la rubèola, estan en procés d’eliminació en els països rics. En aquest sentit cal tenir present que les vacunes no només aporten un benefici individual, sinó també un benefici col·lectiu, en la mesura que permeten evitar epidèmies i contagis i poden interrompre la transmissió de gèrmens entre les persones.

Actualment les vacunes sistemàtiques que s’administren a la població infantil són la de la Meningitis C, l’Hepatitis B, la DPT (diftèria, tètanus i tos ferina), la Poliomielitis, l’Haemophilus Influenzae –que pot causar malalties com la meningitis o la pneumònia– i la Triple Vírica –xarampió, rubèola i parotiditis–.

 

Vacunes no sistèmiques

Les vacunes no sistèmiques són aquelles vacunes que s’aconsellen només a determinades persones o grups de població d’acord amb determinades situacions o circumstàncies que els puguin afectar. S’apliquen tant als infants com als adults. Les més conegudes són la vacuna antigripal, la vacuna antipneumocòccica –per prevenir malalties com la meningitis o la pneumònia– , la vacuna contra el rotavirus –el virus causant de la gastroenteritis– i la vacuna de la varicel·la, implantada en el calendari de vacunacions de determinats territoris.

Els professionals sanitaris enregistraran les vacunes administrades a l’infant en el seu carnet de salut i en la seva història clínica.

 

Quines reaccions poden provocar?

Les principals reaccions adverses detectades que les vacunes poden provocar són:

  • Envermelliment, inflamació o dolor, principalment a la zona on s’ha injectat la vacuna.
  • Febrícula posterior a la vacunació. Estem parlant d’una temperatura corporal superior a 37°C però inferior a 38°C durant un període no superior a 24 hores. En el cas de la vacuna Triple Vírica, sol aparèixer entre quatre i quinze dies després de la vacunació.

 

També hi poden haver determinades contraindicacions –risc de reaccions adverses davant l’administració de la vacuna–. Per exemple, les vacunes estan contraindicades per a infants amb malalties greus, i determinades vacunes no s’han d’administrar durant l’embaràs.

Encara que el nadó sigui prematur no està contraindicat vacunar-lo: de la mateixa manera que amb la resta d’infants, a l’hora d’administrar-li les vacunes ho haurem de fer d’acord amb la seva edat.

 

Tot i que el nombre de reaccions adverses i contraindicacions confirmades pugui ser limitat, serem nosaltres qui prendrem la decisió de vacunar o no vacunar el nostre infant.

Els professionals sanitaris ens poden orientar en cada cas, atenent les particularitats de cada família.

Category
1-3 anys, 3-5 anys, cura i seguretat, Salut, Salut d'un a tres anys, Salut de 3 a 5 anys