Condicions d’ús

Condicions d’ús

En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es reflecteixen les següents dades:
L’empresa titular de Parentalis.com, Parentalis.cat Parentalis.es, Parentalis.org i Parentalis.net és SUARA SERVEIS, SCCL, entitat inscrita al Registre Territorial de Cooperatives, amb inscripció núm.7.928. El seu domicili és Ronda Universitat 22B, 2n, 08007 Barcelona. F-17444225. L’adreça de correu electrònic de contacte és suara@suara.coop

 

Persona usuària i règim de responsabilitats
La navegació, accés i ús pel website de PARENTALIS confereix la condició de persona usuària, per la qual s’accepten, des de la navegació per les pàgines de PARENTALIS, les condicions d’ús aquí establertes sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.
La pàgina web de PARENTALIS ofereix accés a diversitat d’informació, serveis i dades. La persona usuària assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a la veracitat de les informacions aportades per la persona usuària en els formularis estesos per PARENTALIS per a l’accés a certs continguts o serveis oferts per la web. La persona usuària també serà responsable de l’ús que faci de les claus d’accés que hagi obtingut.

 

Exclusió de garanties i responsabilitat
SUARA SERVEIS SCCL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar, per a les persones usuàries del seu website, qualsevol dany que es pogués derivar de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, SUARA SERVEIS, SCCL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys derivats o causats per la navegació per internet que pogués patir la persona usuària.

 

Modificacions
SUARA SERVEIS SCCL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, podent canviar, suprimir o afegir tant continguts, serveis, com les condicions d’ús de la mateixa o les condicions generals de contractació del seu website.

 

Serveis de contractació per internet
Certs continguts del website de SUARA SERVEIS, SCCL contenen la possibilitat de contractació per internet. L’ús dels esmentats requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte per SUARA SERVEIS, SCCL.

 

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció
SUARA SERVEIS, SCCL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre la persona usuària i SUARA SERVEI,S SCCL es regirà per la normativa estatal vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre la persona usuària i SUARA SERVEIS, SCCL, mitjançant arbitratge o mediació, els jutjats o tribunals propis.

CONDICIONS DE VENDA ONLINE

Clients Registrats
L’usuari podrà formalitzar una comanda amb registre com a client. Disposarà d’una àrea de client on podrà consultar les seves comandes, fer-ne el seguiment, introduir múltiples adreces de lliurament. Les dades que sigui facilitades en qualsevol cas, tant com a usuari registrat com per fer la comanda, seran incorporades en un fitxer responsabilitat de SUARA SERVEIS, SCCL, podent la persona usuària exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les adreces indicades anteriorment a la política de privacitat i protecció de dades.

 

Preus
Els preus dels articles disponibles en aquestes pàgines inclouen l’IVA que els correspon. En funció de la quantitat de la comanda s’afegirà un import per cobrir les despeses de transport, que serà abonat per la persona usuària. Aquest import inclou també l’IVA, i es marcarà clarament a la pàgina de resum de la comanda abans de finalitzar l’adquisició.

 

Pagaments
Una vegada finalitzada l’adquisició de productes en aquesta pàgina, el client podrà escollir entre realitzar el pagament del total de la compra amb les despeses de transport incloses a través d’una targeta de crèdit o dèbit o del Sistema PayPal. Per totes dues opcions serà derivat o bé a la plataforma de PayPal o al sistema de pagament online de Redsys on, en un entorn segur i xifrat, podrà introduir les dades de la seva targeta de crèdit o dèbit (Visa, Maestro o Mastercard). SUARA SERVEIS, SCCL no té cap accés a aquestes dades, sent informada de forma automàtica per Redsys o PayPal –segons l’opció escollida- només de l’èxit o impossibilitat de cobrament de la transacció.

 

Disponibilitat dels productes
En cas que s’exhaureixin les existències, s’oferirà al client o bé la devolució sencera de l’import pagat utilitzant el mateix mètode de pagament, o bé un val per valor de l’import pagat inicialment per tal de realitzar la compra d’altres productes amb validesa per a tres mesos.

 

Lliuraments i àmbit geogràfic
Els lliuraments es faran per missatger. En el cas que el client no es trobi a casa en el moment del lliurament, es deixarà una nota d’avís on s’indicarà l’oficina de recepció del producte i un número de telèfon a través del qual la persona usuària es podrà posar en contacte amb l’empresa responsable de l’enviament. Només es podran fer lliuraments dins el territori peninsular de l’Estat espanyol.

 

Devolucions
El client té el dret a retornar la mercaderia en el termini de 14 dies des del dia de la recepció del producte. Ha de comunicar la intenció de formalitzar la devolució dins d’aquest termini mitjançant un e-mail a info@parentalis.com. Una vegada comprovat el correcte estat de la comanda, serà retornant el preu abonat llevat de les despeses d’enviament que seran a càrrec del client. Si el producte retornat no es trobés en les mateixes condicions en quant al seu embalatge, el preu retornat serà inferior d’acord amb la depreciació soferta pel producte.

 

Dret de desistiment
Els usuaris que adquireixin productes o serveis a través de Parentalis podran desistir del seu contracte sense necessitat de justificar la seva decisió, d’acord amb la legislació espanyola vigent. Per exercir el dret de desistiment, la persona usuària haurà de remetre un correu electrònic a info@parentalis.com, especificant a l’assumpte del correu electrònic “Dret de desistiment” i adjuntant el formulari de desistiment degudament emplenat. El termini màxim per exercir el dret de desistiment és de 14 dies naturals a comptar des de la data de recepció del producte. Us podeu descarregar el formulari de desistiment en aquest enllaç.

Una vegada enviat el formulari de desistiment degudament complimentat, la persona usuària haurà de retornar els productes objecte del dret de desistiment en perfecte estat, correctament protegits i en el seu embalatge original. Les despeses de l’enviament seran assumides per la persona usuària.
Després de comprovar el bon estat dels productes retornats, es procedirà a retornar l’import corresponent a través del mateix mètode de pagament que la persona usuària va utilitzar per realitzar el pagament inicial en un termini màxim de 30 dies des de la data efectiva del desistiment.
En cas que els productes retornats no estiguessin en bon estat o que el producte no fos retornat a l’adreça indicada per Parentalis, Parentalis es reserva el dret a deduir de l’import el valor del producte danyat o retingut per la persona usuària, amb un màxim del preu d’adquisició.
Per motius d’higiene, serà imprescindible que els productes de la categoria de Bany i Higiene i d’Alimentació, així com qualsevol producte de roba interior, no hagin estat desprecintats.
Els productes inclosos en els supòsits exceptuats legament queden exclosos del dret de desistiment.

 

Legislació
Les vendes a distància estan regulades per les lleis 7/1996 d’Ordenació del Comerç Minorista, modificat per la llei 47/2002 que l’ajusta a la Directiva Europea 97/7/CE. El tractament de dades s’ajusta a la llei 15/1999 de protecció de Dades de Caràcter Personal.