Política de privacitat

Política de privacitat i protecció de dades

Us informem que, d’acord a la vigent normativa de tractament de dades personals, article 5 de la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals recollides en aquest formulari de contacte s’incorporaran en els fitxers responsabilitat de Suara Serveis, SCCL amb les finalitats de fidelitzar la relació entre les parts mitjançant l’enviament de newsletters periòdiques, fer arribar informació d’interès a les persones usuàries de Parentalis, incloses informacions de caire comercial i de prestar els serveis i/o productes contractats pels usuaris. Les dades recollides també s’utilitzaran per a recollir informació estadística de les nostres activitats.

L’usuari haurà d’omplir els formularis amb dades verídiques, exactes, completes i actualitzades.

Suara Serveis, SCCL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Suara Serveis, SCCL s’obliga a complir l’obligació de secret respecte a les dades contingudes en el fitxer, establerta a la legislació de protecció de dades aplicable.

En qualsevol cas, l’usuari o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, i en el seu cas, oposició d’acord amb l’establert a la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i la resta de normativa aplicable a l’efecte, dirigint una comunicació escrita on s’acrediti la identitat de la persona usuària a Suara Serveis, SCCL, amb domicili al carrer Ronda Universitat, 22B 2n, 08007 de Barcelona o al correu electrònic info@parentalis.com, indicant en l’assumpte de la comunicació la referència a Parentalis.